Udvendigt træværk er en fantastisk ting at have i en bolig. Det er et afbræk fra de uendelige stenhuse her i Danmark og giver en særlig nordisk følelse som var du på en idyllisk, svensk ødegård. Dette uanset om der er tale om en udestue, anneks eller at hele dit hus er i træ. Men dette kræver dog en ordentlig vedligeholdelse af det udvendige træværk.

Træ slides nemlig op og det er vigtigt at vedligeholde. Er du en boligejer der er så heldig at have udvendigt træværk på dele af din bolig, kan det dog være, at du er i tvivl hvordan du bedst vedligeholder dette. Er du i denne situation, eller vil du bare generelt vide mere om vedligeholdelse, så følg med her, når vi giver dig den komplette guide til vedligeholdelse af udvendigt træværk.

Hvorfor vedligeholdelse?

Første skridt til ordentlig vedligeholdelse, er at forstå hvorfor det overhovedet er nødvendigt i første omgang. Nødvendigheden kommer grundlæggende af det slid som træ oplever. Vind og vejr tærer nemlig på træet. Forskelle i temperatur, fugtighed og solskin er alle store faktorer der spiller ind på slitagen af udvendigt træværk, og da vi i Danmark har meget forskelligt vejr, slides træværk nemt under danske himmelstrøg.

Man kan jo sige, at vejr jo er det samme allevegne, og derfor spørge hvorfor lige træ kræver ekstra. Det er da også rigtigt at vind og vejr tærer på alle materialer, herunder særligt tagsten, og det giver god mening at vedligeholde dit hus uanset materialer. Træ er dog, sine andre fordele til trods, knapt så modstandsdygtigt som andre materialer, og slides derfor hurtigere. Det er derfor vedligeholdelse er så vigtigt lige med træ.

Hvad spiller ind på vedligeholdelsen?

Der er en række faktorer der spiller ind når du skal se på vedligeholdelse. Disse kan spille ind på mange forskellige måder, og vi kan umuligt dække alle, men vi kan give et overblik over hvilke områder du bør tage med i dine overvejelser. Første ting at se på, er træets tilstand. Er træet i god stand kan forebyggende vedligeholdelse stadig være relevant, mens hvis der er revner og deciderede skader skal mere omfattende metoder tages i brug.

En anden vigtig ting at overveje, er hvor udsat træet er. Træ på sydvendte vægge får for eksempel mere sol, hvilket kan afblege det. Ellers kan det være værd at overveje om der er meget fugt omkring træværket, eller om det eventuelt står i skygge. Disse overvejelser har også, som vi skal se, meget at gøre med hvor ofte du vedligeholder træværket.

Trætype kan også være vigtig, da træværkets hårdførhed og evne til at modstå regn, vind og vejr, i høj grad afhænger af dette. Også hvordan træet tidligere er blevet behandlet, hvilken maling og træbeskyttelse der er blevet brugt, har relevans for hvordan du vedligeholder det. Både type og tidligere behandling, handler om at lave sin research og have denne med i sine overvejelser.

En sidste ting du bør overveje, er ganske simpelt hvilket resultat du ønsker – både når det kommer til behandlingens holdbarhed og træets udseende. Dette kan virke lidt åbenlyst, men det er vigtigt at huske på, at vedligeholdelse af træ også i høj grad handler om individuelle præferencer. Vil du bare have noget der holder så længe som muligt? Eller vil du gerne have lidt ekstra lækkert træ, der dog kræver mere vedligeholdelse? Valget er helt dit eget.

Hvor ofte skal træ vedligeholdes?

Et af de helt store spørgsmål når det kommer til vedligeholdelse, er hvor ofte det bør gentages. Det korte, og knap så informative svar, er at det er svært at sige. Som vi så i foregående afsnit, så er der utroligt mange ting der spiller ind på vedligeholdelsen – også flere end der er nævnt i det afsnit – så vurderingen af præcis hvor ofte du bør vedligeholde træværket, bør altså tage udgangspunkt i den specifikke situation.

Der er dog nogle gode tommelfingerregler at følge. Første er, at du bør tjekke træværket grundigt mindst en gang om året. Dette er et godt udgangspunkt, men det er endnu bedre hvis du holder øje med det løbende. Du bør så behandle overfladen i god tid inden tidligere behandling bliver skadet. Er skaden først sket, skal der meget mere arbejde til, end blot vedligeholdelse.

Der er desuden forskel på hvor godt forskellig behandling dækker. Her handler det om at læse instruktionen på produktet, men også følge sin sunde fornuft. Transparente produkter holder ikke super længe – måske kun et års tid – mens maling og heldækkende produkter holder længere (mere om dette senere). Igen kan det være forskelligt, men hvis ordentlig udført og du følger op på det, kan der være tale om omkring et årtis beskyttelse.

Fremgangsmåde

Med disse mere overordnede spørgsmål på plads, er det værd at se på selve vedligeholdelsen. Vi vil her se på hvad du skal gøre før vedligeholdelse, hvilken træbeskyttelse du bør vælge og til sidst hvordan du færdigbehandler træværket. Denne tretrins fremgangsmåde er ikke nødvendigvis måden du skal gøre det på, men typisk er før- og efterbehandling en virkelig god ide, hvis du vil sikre det bedste resultat.

Hvilken træbeskyttelse?

Helt overordnet set, kan du få tre typer træbeskyttelse. Alle har været nævnt tidligere, men her får du dem så for alvor: transparent, halvdækkende og heldækkende (herunder kan man kategorisere maling). Der er også andre kategorier, men denne inddeling er værd at have styr på.

Graden af dækning afhænger af hvor meget pigment der er i træbeskyttelsen. Jo mindre der er, desto mere vil du kunne se det underliggende træ. Dette kan være meget flot, men kræver så mere vedligeholdelse. Her er det, at du må tage stilling til, hvad du vil prioritere.

Også tidligere behandling har indvirkning på hvad du kan vælge. Har træet fået transparent behandling kan du fortsætte med dette eller skifte til mere dækkende. Er det derimod blevet behandlet med heldækkende beskyttelse bør du fortsætte med dette. Ønsker du at skifte farve på træværket, bør du også vælge heldækkende.

Før- og efterbehandling

Det er at du før- og efterbehandler dit træværk. Er træværket ikke ordentligt forbehandlet, kan du risikere at malingen ikke hæfter sig ordentligt på underlaget. Efterbehandling handler mest om at sikre sig en ordentlig dækning af træbeskyttelse og maling.

Når du forbehandler, bør du bruge et renseprodukt der passer til de omstændigheder du vedligeholder i. Er du i tvivl, er det en god ide er at forhøre sig i din lokale malerforretning hvad der vil passe til. Følg så instrukserne så træet bliver helt rent før selve behandlingen.

Typisk vil du skulle bruge en grundrens først og herefter vaske af med rent vand. Dette er bare hvordan det typisk foregår, så læs altid instruktionen på selve renseproduktet. Når træet så er tørt, kan du påbegynde selve behandlingen.Efter behandlingen, bør du overveje om der skal endnu et lag beskyttelse eller maling på. Typisk skal du regne med to lag, men i visse tilfælde kan mere være nødvendigt. På denne måde sikrer du altså den bedste vedligeholdelse af udendørs træværk i dit hjem.